Om nettsiden

Hvem står bak & hva vil vi?

informasjon om nettsiden

Nettverket Fornyelse er organisasjonen som står bak denne nettsiden. Vi ønsker å tilrettelegge for økt kristent medieengasjement, og flere mediesaker med kristent innhold. Denne nettsiden er et bidrag for dette.

Vi tror at kristne – både enkeltpersoner, menigheter og organisasjoner – innehar mange spennende historier, erfaringer og meninger som kan berike mediebildet. Vi vil gjerne løfte disse fram, og inviterer deg som kristen med, for å lykkes. 

Vi ønsker å ha et tjenersinn overfor mediene, der vi ønsker å være en tilbyder og ressurs, for å bidra til et godt mediebilde. Vi ønsker å være en lagspiller og heie på mediene og deres samfunnsansvar.